Algemene voorwaarden

Door gebruik te maken van de SpanjeBedrijvengids en door plaatsing van een bedrijfspresentatie in een van de (sub)rubrieken, gaan de gebruiker en adverteerder akkoord met de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op SpanjeBedrijvengids.

Termen:

Bedrijfspresentatie: is op onze website geplaatste informatie bestaande uit foto’s, omschrijving, bijzonderheden en eventuele bedragen waarmee Nederlandse of Belgische bedrijven in Spanje worden gepresenteerd.

Plaatser: diegene die een advertentie plaatst wordt plaatser genoemd.

Gebruiker: diegene die onze website bezoekt en bedrijfspresentaties bekijkt en/of op reageert wordt gebruiker genoemd.

Overeenkomst: wanneer plaatser en gebruiker samen zijn gekomen wordt gesproken van een overeenkomst. SpanjeBedrijvengids is slechts een tussenstop tussen beide partijen en heeft verder niets met de totstandkoming van een eventuele overeenkomst te maken en kan hier ook niet aansprakelijk voor worden gesteld.

Persoonsgegevens: wanneer een plaatser een bedrijfspresentatie plaatst worden persoons- en bedrijfsgegevens gevraagd zoals naam, adres, e-mail en telefoonnummer. Deze gegevens worden door SpanjeBedrijvengids nergens voor gebruikt tenzij wij communicatie of een nieuwsbrief willen versturen.

1.1 Plaatsing bedrijfspresentatie(s)

Wanneer men op onze website een bedrijfspresentatie plaatst komt een overeenkomst tot stand tussen de plaatser en SpanjeBedrijvengids. In het geval van een betaalde bedrijfspresentatie gelden de tarieven die vermeld staan bij de daarbij horende rubriek. Tevens gelden er gedragsregels wanneer de plaatser een of meerdere bedrijfspresentaties plaatst. De bedrijfspresentatie wordt gedurende een op de website aangegeven duur geplaatst waarna deze verlengt of verwijdert kan worden door de plaatser of door SpanjeBedrijvengids.

1.2 Inhoud bedrijfspresentatie(s)

De plaatser zorgt ervoor dat de inhoud van de door hem/haar geplaatste bedrijfspresnetatie correct is en opgesteld volgens onze gedragsregels. Mocht er sprake zijn van een bedrijfspresentatie die niet aan onze gedragsregels voldoet, dan kan deze zonder mededeling vooraf verwijderd worden door SpanjeBedrijvengids. Bedrijfspresentaties moeten met Spanje te maken hebben anders worden deze meteen verwijderd. Bedrijven die gepresenteerd worden moeten in Spanje actief zijn en door Nederlanders of Belgen worden gerund.

SpanjeBedrijvengids behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen teksten, foto’s en links naar externe websites en e-mails in geplaatste bedrijfspresentaties aan te passen of te verwijderen mochten deze niet voldoen aan onze gedragsregels of als er gegronde klachten over zijn gekomen.

1.3 Betalingen

Het plaatsen van bedrijfspresentaties op SpanjeBedrijvengids is voor zowel particulieren alsook bedrijven gratis in alle beschikbare rubrieken en subrubrieken. Mocht een plaatser willen dat een door hem/haar geplaatste bedrijfspresentatie gedurende een bepaalde tijd extra opvalt dan kan dat tegen een kleine vergoeding als “Uitgelichte bedrijsfpresentatie”.

Betalingen geschieden altijd via het internationale vertrouwde en veilige betalingssysteem PayPal waarbij men kan betalen door gebruik te maken van de eigen persoonlijke PayPal account of door middel van het invullen van de credit-card gegevens. SpanjeBedrijvengids geeft geen restitutie van reeds betaalde bedragen indien een bedrijfspresentatie vanwege schending van de gedragsregels verwijderd of aangepast dient te worden.

1.4 Aansprakelijkheid

SpanjeBedrijvengids is niet aansprakelijk voor eventuele schade die direct of indirect voortvloeit uit een geplaatste bedrijfspresentatie op de website. De plaatser vrijwaart SpanjeBedrijvengids bij plaatsing van een bedrijfspresentatie tegen alle aanspraken van derden. Alles wat geplaatst wordt op SpanjeBedrijvengids wordt geplaatst door de gebruikers zelf en valt buiten de aansprakelijkheid van het SpanjeBedrijvengids team welke niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor eventueel misbruik of fouten in de foto’s, afbeeldingen en/of teksten. Deze zijn uitsluitend de verantwoording van diegene die de bedrijfspresentatie geplaatst heeft. Eventuele problemen bij een overeenkomst tussen plaatser en gebruiker zijn geen verantwoordelijkheid van SpanjeBedrijvengids die slechts als bemiddelaar optreed.

1.5 Persoonsgegevens

Bij aanmelding op SpanjeBedrijvengids worden persoonsgegevens gevraagd zoals naam, een e-mail adres en een wachtwoord. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen of verhuren aan derden ten behoeve van marketingdoeleinden. Mocht u echter hebben gehandeld in strijd met onze voorwaarden en regels, dan kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan bepaalde instanties zoals politie, justitie of opsporingsinstanties om zo indien nodig te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Wij kunnen uw e-mailgegevens eventueel gebruiken om u gericht informatie te zenden, hetzij over onze website of zusterwebsites of eventuele nieuwsbrieven om u zo op de hoogte te houden over onze activiteiten. Wij zullen echter nooit misbruik maken van uw persoonsgegevens.

1.6 Materiaal

Al het materiaal zoals foto’s, afbeeldingen, teksten en links die geplaatst worden door de gebruikers van SpanjeBedrijvengids wordt bewaard en opgeslagen op de servers van de webhosting van SpanjeBedrijvengids. Op geen enkele wijze zal het door de gebruikers geplaatste materiaal door SpanjeBedrijvengids gebruikt worden voor andere doeleinden, tenzij in de eigen nieuwsbrieven of blog.

1.7 Sociale Netwerken

Het door de gebruikers geplaatste materiaal op SpanjeBedrijvengids wordt automatisch gedeeld met de sociale netwerken Facebook, Twitter en Google+. Mochten er in de toekomst nog eventuele nieuwe en interessante sociale netwerken bijkomen dan kan en mag SpanjeBedrijvengids ook hiernaar doorlinken.

GEDRAGSREGELS

Door te plaatsen op deze website, gaat u ermee akkoord dat dit is conform onderstaande regels.

Wij behouden ons het recht voor iedere bedrijfspresentatie te wijzigen die in overtreding is met onze richtlijnen om misbruik te voorkomen en de inhoud geschikt te houden voor ons publiek. Dit gaat om personen van alle leeftijden, rassen, religie en nationaliteiten. De te plaatsen bedrijven moeten iets te maken met Spanje en gevestigd zijn in Spanje. Alle bedrijfspresentaties die niet voldoen aan onze richtlijnen kunnen zonder nader bericht verwijderd worden.

Door een bedrijfspresentatie te plaatsen op onze website gaat u akkoord met de volgende stelling:

Ik neem de volledige verantwoordelijk voor de inhoud van de bedrijfspresentaties(s) die ik op deze website plaats. Ik zal de eigenaar van deze website niet aansprakelijk stellen voor enige schade of verlies voor mezelf of anderen die direct of indirect wordt veroorzaakt door de bedrijfspresentaties die ik op deze website plaats.

Door een bedrijfspresentatie te plaatsen op deze website gaat u verder akkoord met de volgende richtlijnen:

Beledigende of anderszins ongewenst taalgebruik is niet toegestaan. Bedrijfspresentaties die in strijd zijn met deze regel kunnen direct en zonder verder bericht worden verwijderd. Indien het een betaalde bedrijfspresentatie betreft zullen de kosten niet vergoed worden.

Racistische, haatdragende of anderszins kwetsende reacties zijn niet toegestaan.

Geen promotie-activiteiten die niet zijn toegestaan binnen de geldende wetgeving.

Iedere bedrijfspresentatie die vooral bedoeld is om te testen, als grapje bedoeld is of op een andere manier oneerlijk of niet serieus bedoeld, kan verwijderd worden.

De beoordeling van de bedrijfspresentaties op het voldoen aan de richtlijnen, zal op zorgvuldige en discrete wijze plaatsen.

Hartelijk dank voor uw begrip.

Sponsor
Zoek een bedrijf in Spanje
ZOEKEN